Đèn Led âm trần chiếu điểm hộp vuông 10W
Mã sản phẩm: ASF-70-2
Đăng ngày 19-07-2018 10:42:49 PM
Giá : 671.000 VND

Mã SP ASF-70-2
Công suất 10
Quang thông 900
Mặt cắt 225 x 120
Kích thước 245 x 141 x 138
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần pha chiếu điểm 30W
Mã sản phẩm: ASF-COB30-360
Đăng ngày 18-07-2018 11:39:28 PM
Giá : 1.582.000 VND

Mã SP ASF-COB30-360
Công suất 30
Quang thông 2400 lm
Mặt cắt 120
Kích thước 135 x 135 x 135
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần pha chiếu điểm 15W
Mã sản phẩm: ASF-COB15-360
Đăng ngày 18-07-2018 11:38:44 PM
Giá : 790.000 VND

Mã SP ASF-COB15-360
Công suất 15
Quang thông 1200 lm
Mặt cắt 95
Kích thước 110 x 110 x 90
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 12W
Mã sản phẩm: ASF-12-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 04:20:39 AM
Giá : 444.000 VND

Mã SP ASF-12-13BW
Công suất 12
Quang thông 960
Mặt cắt 115
Kích thước 135 x 135 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 9W
Mã sản phẩm: ASF-09-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 04:19:28 AM
Giá : 396.000 VND

Mã SP ASF-09-13BW
Công suất 9
Quang thông 720
Mặt cắt 115
Kích thước 135 x 135 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 7W
Mã sản phẩm: ASF-07-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 04:16:43 AM
Giá : 346.000 VND

Mã SP ASF-07-13BW
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 90
Kích thước 105 x 105 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 5W
Mã sản phẩm: ASF-05-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 04:13:21 AM
Giá : 247.000 VND

Mã SP ASF-05-13BW
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 90
Kích thước 105 x 105 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 12W
Mã sản phẩm: ASF-12-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 04:10:12 AM
Giá : 415.000 VND

Mã SP ASF-12-04WH
Công suất 12
Quang thông 960
Mặt cắt 115
Kích thước 136 x 136 x 60
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 9W
Mã sản phẩm: ASF-09-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 04:08:45 AM
Giá : 375.000 VND

Mã SP ASF-09-04WH
Công suất 9
Quang thông 720
Mặt cắt 115
Kích thước 136 x 136 x 60
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 7W
Mã sản phẩm: ASF-07-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 04:06:38 AM
Giá : 296.000 VND

Mã SP ASF-07-04WH
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 90
Kích thước 110 x 110 x 55
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 5W
Mã sản phẩm: ASF-05-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 04:05:46 AM
Giá : 217.000 VND

Mã SP ASF-05-04WH
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 90
Kích thước 110 x 110 x 55
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần màu nhôm 12W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-12-24R
Đăng ngày 18-07-2018 04:02:32 AM
Giá : 385.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-12-24R
Công suất 12
Quang thông 960
Mặt cắt 115
Kích thước 145 x 145 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần màu nhôm 7W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-7-14R
Đăng ngày 18-07-2018 03:59:51 AM
Giá : 336.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-7-6R
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 95
Kích thước 120 x 120 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Đèn Led âm trần màu nhôm 5W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-5-10R
Đăng ngày 18-07-2018 03:57:34 AM
Giá : 287.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-5-10R
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 85
Kích thước 110 x 110 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Đèn Led âm trần vuông 2 màu 16W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835S-16W-3CB
Đăng ngày 18-07-2018 03:55:01 AM
Giá : 375.000 VND

 Mã SP  AS-SMD2835S-16W-3CB
 Công suất  16W
 Quang thông  960+200
 Kích thước  188 x 188 x 33
 Mặt cắt  155
 Chất liệu  Nhôm cao cấp
 Ánh sáng  3000K + 6000K

Đèn Led âm trần tròn 2 màu 16W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835R-16W-3CB
Đăng ngày 18-07-2018 03:50:53 AM
Giá : 375.000 VND

Mã SP AS-SMD2835R-16W-3CB
Công suất 16W
Quang thông 960 + 200
Kích thước 188 x 188 x 33
Mặt cắt 155
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K + 6000K

Đèn Led âm trần mặt kính vuông 18W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-18SG
Đăng ngày 18-07-2018 03:46:05 AM
Giá : 343.000 VND

Mã SP AS-SMD5730-18SG
Công suất 18W
Quang thông 1440
Kích thước 200 x 200 x 33
Mặt cắt 165
Chất liệu Nhôm + kính
Ánh sáng 3000 / 6000K

Đèn Led âm trần mặt kính tròn 18W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-18RG
Đăng ngày 18-07-2018 03:44:15 AM
Giá : 343.000 VND

Mã SP AS-SMD5730-18RG
Công suất 18W
Quang thông 1440
Kích thước 200 x 200 x 33
Mặt cắt 165
Chất liệu Nhôm cao cấp + kính
Ánh sáng 3000 / 6000K

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 9W-45S
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-9-45S
Đăng ngày 18-07-2018 03:41:53 AM
Giá : 237.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-9-45S
Công suất 9W
Quang thông 720
Mặt cắt 135
Kích thước 146 x 146 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000/6000K

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 12W-60S
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60S
Đăng ngày 18-07-2018 03:37:02 AM
Giá : 278.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60S
Công suất 12W
Quang thông 960
Mặt cắt 155
Kích thước 172 x 172 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000/4000/6000K

Đèn Led âm trần siêu mỏng vuông 12W-60SC
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60SC
Đăng ngày 18-07-2018 03:35:36 AM
Giá : 179.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60SC
Công suất 12W
Quang thông 960
Mặt cắt 155
Kích thước 172 x 172 x 25
170 x 170 x 25
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 2800/4000/6000K

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 12W-60RC
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60RC
Đăng ngày 18-07-2018 03:24:55 AM
Giá : 170.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60RC
Công suất 12W
Quang thông 880
Kích thước 170 x 170 x 25
Mặt cắt 155 / 160
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 2800 / 4000K / 6000K

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 12W-60R
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-12-60R
Đăng ngày 18-07-2018 03:22:01 AM
Giá : 278.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-12-60R
Công suất 12W
Quang thông 960
Kích thước 170 x 170 x 25
Mặt cắt 160
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000K / 6000K

Đèn Led âm trần tròn siêu mỏng 9W-45R
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835-9-45R
Đăng ngày 18-07-2018 03:19:31 AM
Giá : 237.000 VND

Mã SP ASF-SMD2835-9-45R
Công suất 9W
Quang thông 720
Kích thước 146 x 146 x 25
Mặt cắt 130
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000K / 6000K

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây