Đèn Led âm trần pha chiếu điểm 30W
Mã sản phẩm: ASF-COB30-360
Đăng ngày 19-07-2018 10:39:28 AM
Giá : 1.582.000 VND

Mã SP ASF-COB30-360
Công suất 30
Quang thông 2400 lm
Mặt cắt 120
Kích thước 135 x 135 x 135
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần pha chiếu điểm 15W
Mã sản phẩm: ASF-COB15-360
Đăng ngày 19-07-2018 10:38:44 AM
Giá : 790.000 VND

Mã SP ASF-COB15-360
Công suất 15
Quang thông 1200 lm
Mặt cắt 95
Kích thước 110 x 110 x 90
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn led âm trần hộp đôi 2 x 10W
Mã sản phẩm: FR-AR-90-2C
Đăng ngày 13-10-2015 10:03:51 AM
Giá : 736.000 VND

Mã SP AS-AR-90-2*10W-2C
Công suất 20W
Quang thông 1600lm
Kích thước 250 x 135 x 100
292 x 158 x 90
Mắt cắt 230 x 125
270 x 140
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K / 6000K

Đèn Led âm trần chiếu điểm hộp vuông 10W
Mã sản phẩm: ASF-70-2
Đăng ngày 20-07-2018 09:42:49 AM
Giá : 671.000 VND

Mã SP ASF-70-2
Công suất 10
Quang thông 900
Mặt cắt 225 x 120
Kích thước 245 x 141 x 138
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần chiếu điểm hộp vuông 5W
Mã sản phẩm: ASF-70-1
Đăng ngày 29-09-2015 10:41:44 PM
Giá : 543.000 VND

Mã SP ASF-70-1
Công suất 5
Quang thông 450
Mặt cắt 115 x 115
Kích thước 137 x 137 x 140
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần mắt ếch 12W
Mã sản phẩm: AS-LDL-110S-1-12W
Đăng ngày 13-10-2015 10:11:42 AM
Giá : 509.000 VND

Mã SP AS-LDL-110S-1-12W
Công suất 12W
Quang thông 840
Kích thước 112 x 112 x 105 
Mặt cắt 100
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K / 6000K

Đèn Led âm trần 3 màu
Mã sản phẩm: ASF-408
Đăng ngày 30-09-2015 02:29:33 AM
Giá : 445.000 VND

Mã SP ASF-408
Công suất 8
Quang thông 640
Mặt cắt 120
Kích thước 145 x 145 x 33
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 4000 / 6000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 12W
Mã sản phẩm: ASF-12-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 03:20:39 PM
Giá : 444.000 VND

Mã SP ASF-12-13BW
Công suất 12
Quang thông 960
Mặt cắt 115
Kích thước 135 x 135 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 12W
Mã sản phẩm: ASF-12-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 03:10:12 PM
Giá : 415.000 VND

Mã SP ASF-12-04WH
Công suất 12
Quang thông 960
Mặt cắt 115
Kích thước 136 x 136 x 60
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn led âm trần chiếu điểm 12W
Mã sản phẩm: AS-LDL-110S-2-12W
Đăng ngày 13-10-2015 10:05:04 AM
Giá : 406.000 VND

Mã SP AS-LDL-110S-2-12W
Công suất 12W
Quang thông 840
Kích thước 100 x 100 x 70
Mặt cắt 90
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K / 6000K

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 9W
Mã sản phẩm: ASF-09-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 03:19:28 PM
Giá : 396.000 VND

Mã SP ASF-09-13BW
Công suất 9
Quang thông 720
Mặt cắt 115
Kích thước 135 x 135 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần màu nhôm 12W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-12-24R
Đăng ngày 18-07-2018 03:02:32 PM
Giá : 385.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-12-24R
Công suất 12
Quang thông 960
Mặt cắt 115
Kích thước 145 x 145 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 9W
Mã sản phẩm: ASF-09-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 03:08:45 PM
Giá : 375.000 VND

Mã SP ASF-09-04WH
Công suất 9
Quang thông 720
Mặt cắt 115
Kích thước 136 x 136 x 60
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần vuông 2 màu 16W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835S-16W-3CB
Đăng ngày 18-07-2018 02:55:01 PM
Giá : 375.000 VND

 Mã SP  AS-SMD2835S-16W-3CB
 Công suất  16W
 Quang thông  960+200
 Kích thước  188 x 188 x 33
 Mặt cắt  155
 Chất liệu  Nhôm cao cấp
 Ánh sáng  3000K + 6000K

Đèn Led âm trần tròn 2 màu 16W
Mã sản phẩm: ASF-SMD2835R-16W-3CB
Đăng ngày 18-07-2018 02:50:53 PM
Giá : 375.000 VND

Mã SP AS-SMD2835R-16W-3CB
Công suất 16W
Quang thông 960 + 200
Kích thước 188 x 188 x 33
Mặt cắt 155
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000K + 6000K

Đèn Led âm trần viền inox 7W
Mã sản phẩm: ASF-LDL-95S-7W
Đăng ngày 23-04-2018 01:22:19 PM
Giá : 363.000 VND

Mã sản phẩm ASF-LDL95S-7W
Công suất 7W
Quang thông 500
Kích thước 94 x 94 x 60 mm
Mặt cắt 80
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh Sáng 3000 / 6000 K

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền trắng 7W
Mã sản phẩm: ASF-07-13BW
Đăng ngày 18-07-2018 03:16:43 PM
Giá : 346.000 VND

Mã SP ASF-07-13BW
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 90
Kích thước 105 x 105 x 45
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần mặt kính vuông 18W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-18SG
Đăng ngày 18-07-2018 02:46:05 PM
Giá : 343.000 VND

Mã SP AS-SMD5730-18SG
Công suất 18W
Quang thông 1440
Kích thước 200 x 200 x 33
Mặt cắt 165
Chất liệu Nhôm + kính
Ánh sáng 3000 / 6000K

Đèn Led âm trần mặt kính tròn 18W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-18RG
Đăng ngày 18-07-2018 02:44:15 PM
Giá : 343.000 VND

Mã SP AS-SMD5730-18RG
Công suất 18W
Quang thông 1440
Kích thước 200 x 200 x 33
Mặt cắt 165
Chất liệu Nhôm cao cấp + kính
Ánh sáng 3000 / 6000K

Đèn Led âm trần màu nhôm 7W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-7-14R
Đăng ngày 18-07-2018 02:59:51 PM
Giá : 336.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-7-6R
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 95
Kích thước 120 x 120 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Đèn Led âm trần chiếu điểm viền inox 7W
Mã sản phẩm: ASF-07-04WH
Đăng ngày 18-07-2018 03:06:38 PM
Giá : 296.000 VND

Mã SP ASF-07-04WH
Công suất 7
Quang thông 560
Mặt cắt 90
Kích thước 110 x 110 x 55
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 / 6000

Đèn Led âm trần pha chiếu điểm 5W
Mã sản phẩm: ASF-COB
Đăng ngày 29-09-2015 10:44:15 PM
Giá : 296.000 VND

Mã SP ASF-COB5-360
Công suất 5
Quang thông 400 lm
Mặt cắt 75
Kích thước 90 x 90 65
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000

Đèn Led âm trần màu nhôm 5W
Mã sản phẩm: ASF-SMD5730-5-10R
Đăng ngày 18-07-2018 02:57:34 PM
Giá : 287.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-5-10R
Công suất 5
Quang thông 400
Mặt cắt 85
Kích thước 110 x 110 x 35
Chất liệu Nhôm cao cấp
Ánh sáng 3000 

Đèn Led âm trần mặt kính tròn 12W
Mã sản phẩm: AS-SMD5730-12RG
Đăng ngày 13-10-2015 10:14:09 AM
Giá : 283.000 VND

Mã SP ASF-SMD5730-12RG
Công suất 12W
Quang thông 960
Kích thước 160 x 160 x 33
Mặt cắt 125
Chất liệu Nhôm+ kính
Ánh sáng 3000K / 6000K

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây